09 października 2022

Lifting... przyszłości?

 

  Zogniskowana technologia elektromagnetyczna o wysokiej intensywności (HIFEM) do nieinwazyjnego podnoszenia pośladków i tonizowania mięśni pośladkowych: wstępne dane.

 

Materiały dostarczone od BTL ESTETYKA POLSKA.

 

 

C.Jacob MD, B. Kinney MD, M. Busso MD, S. Chilukuri MD, JD McCoy NMD, C. Bailey, R. Denkova MD

 

Interwencja chirurgiczna była jedyną metodą poprawy estetycznego wyglądu pośladków poza ćwiczeniami fizycznymi. Badanie to ocenia skuteczność zabiegów z użyciem zogniskowanej technologii elektromagnetycznej o wysokiej intensywności (HIFEM) jako nieinwazyjnego rozwiązania poprawiającego pośladki poprzez tonizację i lifting mięśni pośladkowych. W sumie 75 pacjentów przeszło cztery 30-minutowe zabiegi w obrębie pośladków. Ocenę przeprowadzono w punkcie wyjściowym, po czwartym zabiegu i podczas miesięcznego okresu obserwacji. Ocena obejmowała pomiary masy, zdjęcia cyfrowe i dwa kwestionariusze satysfakcji pacjenta. Ogólny wynik (zakres 4-28) odzwierciedlający postrzeganie pośladków przez pacjenta poprawił się z 13,1 ± 5,7 na początku badania do 18,4 ± 5,2 po leczeniu i 18,9 ± 5,1 podczas obserwacji. Średni wynik wszystkich pytań dotyczących zadowolenia z leczenia (zakres 1-7) wynosił 5,2 ± 1,2 bezpośrednio po leczeniu i 5,1 ± 1,3 w czasie obserwacji. Wyniki pokazują, że badane urządzenie bezpiecznie i skutecznie, nieinwazyjnie poprawia estetyczny wygląd pośladków. Zabiegi nie tylko zaowocowały znaczną poprawą wizualną, ale także zwiększyły pewność siebie i zadowolenie pacjentów. Procedura jest odpowiednia dla pacjentów szukających poprawy w zakresie napięcia, kształtu, uniesienia i jędrności pośladków.

 

Pojęcia indeksowe - głęboka stymulacja mięśni, HIFEM, Emsculpt, skurcz supramaksymalny, stymulacja magnetyczna, nieinwazyjny, lifting pośladków, modelowanie sylwetki, tonowanie mięśni.

 

WPROWADZENIE II. MATERIAŁY I METODY

 

Popularność chirurgicznego liftingu pośladków oraz zabiegów wolumetrycznych stale rośnie na świecie.

Od 2015 r. liczba wykonywanych procedur wzrosła średnio o 25% rocznie1, podczas gdy wzrost w ciągu ostatnich dwóch dekad wynosi 342% 2, z całkowitymi wydatkami na tego typu procedury sięgającymi 120 milionów dolarów w 2016 r.

 

Najpopularniejszymi metodami są: powiększanie pośladków za pomocą implantów silikonowych, autologiczne przeszczepy tłuszczu i tradycyjne lifting pośladków, wykonywany przez wycięcie elipsy z nadmiaru skóry i zszycie z powrotem skóry. Ogólnie rzecz biorąc, procedury te wiążą się z jednym do czterech tygodni rekonwalescencji2. Co więcej, wszystkie zabiegi chirurgiczne koncentrują się na sztucznym zwiększaniu podskórnej objętości pośladków, ale nie są ukierunkowane na leżące poniżej mięśnie pośladkowe, które odgrywają kluczową rolę w definicji pośladków i ogólnym estetycznym wyglądzie pośladków.

 

Stymulacja magnetyczna była szeroko i skutecznie stosowana wcześniej np. w leczeniu nietrzymania moczu poprzez wzmocnienie mięśni miednicy3, w przywracaniu kaszlu4 lub w zwiększeniu natężenia treningu oporowego5. W tym badaniu badano skuteczność i bezpieczeństwo zogniskowanej technologii elektromagnetycznej o wysokiej intensywności (HIFEM) (Emsculpt, BTL Industries, Boston MA) w zastosowaniu do nieinwazyjnego poprawiania wyglądu pośladków. Urządzenie dostarcza impulsy magnetyczne do tkanki, gdzie stymuluje mięśnie pośladkowe (gluteus maximus, medius i minimus) i indukuje supramaksymalne skurcze wszystkich tych grup mięśni jednocześnie.

 

WYNIKI - BADANIE

 

59 years (średnio 36,6±8,3) ze średnim BMI 21,5±2,2 kg/m2. Uczestnicy zostali poddani obustronnemu leczeniu pośladków nowatorskim urządzeniem opartym na technologii HIFEM (Emsculpt, BTL Industries, Boston MA). Protokół leczenia składał się z 4 sesji terapeutycznych, które były zaplanowane w odstępach 2-3 dni, przy czym każda sesja obejmowała 30 minut leczenia. Podczas zabiegu osobnicy byli umieszczani w pozycji leżącej, a aplikator urządzenia był umieszczony nad pośladkami, aby jednocześnie oddziaływać na wszystkie mięśnie pośladkowe, jak widać na zdj. 1. Zastosowano taśmę mocującą, aby uniknąć jakichkolwiek ruchów aplikatora podczas zabiegu. Intensywność zabiegu utrzymywano tuż poniżej progu tolerancji każdego pacjenta, aby utrzymać skurcze supramaksymalne podczas całego leczenia.

 

Pacjentów oceniano w punkcie wyjściowym, po ostatnim leczeniu i po 1 miesiącu obserwacji. Wykonano cyfrowe zdjęcia leczonego obszaru i zmierzono masę pacjenta jako wskaźnik kontrolny. Do oceny efektów leczenia wykorzystano dwa różne niestandaryzowane kwestionariusze oparte na 7-punktowych skalach Likerta. Kwestionariusz oceny pośladków skupił się na pomiarze, czy zabiegi mogą zmienić sposób, w jaki pacjenci postrzegają i / lub myślą o wyglądzie ich pośladków. Całkowity możliwy wynik wynosił od 4 punktów (najniższa możliwa satysfakcja) do 28 punktów (najwyższa możliwa satysfakcja).

 

Odpowiedzi porównano między stanem wyjściowym, po leczeniu i działaniem kontrolnym. Po ostatnim leczeniu i po jego zakończeniu wykorzystano drugi kwestionariusz do oceny satysfakcji pacjentów z wyników leczenia. Obliczono średnie wyniki i zastosowano sparowany test t do analizy statystycznej.

Wizualną skalę analogową (0-10) zastosowano do oceny poziomu komfortu podczas leczenia. Wszelkie działania niepożądane lub zdarzenia niepożądane były monitorowane.

 

Ogółem 75 pacjentów (73 kobiety i 2 mężczyzn) ukończyło pełny protokół leczenia; czterech badanych wycofało się przed badaniem z przyczyn niezwiązanych z badaniem. Wyniki przedstawione w niniejszym dokumencie obejmują zatem dane od 71 podmiotów.

Średnie wyniki odzwierciedlające zadowolenie pacjenta ze swoich pośladków znacznie się poprawiły (p <0,01) po ostatnim leczeniu i po jednym miesiącu obserwacji, zarówno w przypadku pomiaru jako całości, jak i indywidualnie dla każdego pytania. Łączny średni wynik wzrósł o 40,5% z 13,1 ± 5,7 na początku badania do 18,4 ± 5,2 po leczeniu, a następnie poprawił się do 18,9 ± 5,1 w okresie obserwacji. Najbardziej znaczącą poprawę zaobserwowano u pacjentów, którzy początkowo byli niezadowoleni z wyglądu ich pośladków przed zabiegami, przy czym średni wynik wzrósł o 83% z 8,7 ± 1,6 do 16,3 ± 3,1 po leczeniu i do 17,3 ± 3,1 podczas obserwacji.

 

Analiza statystyczna wyników wykazała, że 69% pacjentów, u których początkowo obserwowano zwiotczenie pośladków, zaobserwowało poprawę do wyższego stopnia jędrności po zabiegach i po obserwacji. Ogółem, 85 % pacjentów początkowo nieusatysfakcjonowanych z wyglądu swoich pośladków zanotowało znaczącą poprawę natychmiast po 4-tym zabiegu, po którym następowała 1-miesięczna obserwacja pacjenta. Ponadto 80% pacjentów początkowo niezadowolonych z kształtu pośladków zgłosiło znaczną poprawę natychmiast po czwartym leczeniu i podczas obserwacji. 79% pacjentów z niskim stopniem pewności siebie podczas noszenia bikini na początku leczenia, poczuło się znacznie pewniej po czwartym leczeniu i nadal czuje się pewnie podczas jednomiesięcznego okresu obserwacji.

 

W kwestionariuszu dotyczącym satysfakcji pacjentów 76% pacjentów zgłosiło, że wygląd ich okolicy pośladków poprawił się po leczeniu i podczas miesięcznego okresu obserwacji, podczas gdy 80% wszystkich pacjentów zgłosiło, że ich pośladki są bardziej zniesione i zrównoważone po czwartym leczeniu, jak również po obserwacji. Ogółem 71% wszystkich pacjentów było usatysfakcjonowanych wynikami leczenia bezpośrednio po czwartym leczeniu, a także podczas miesięcznego okresu obserwacji.

 

Pacjenci odczuwali zabiegi jako komfortowe ze średnim wskaźnikiem VAS 2,01 (odpowiada to brakowi lub niewielkiemu dyskomfortowi).

 

Analiza masy ciała nie wykazała żadnych znaczących zmian. Podczas leczenia ani w jego wyniku nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych. Cyfrowe fotografie pokazały poprawę estetycznego wyglądu pośladków. Zobacz przykłady 2 i 3 na zdjęciach pacjentów.

 

W celu analizy satysfakcji pacjentów z wyglądu ich pośladków, dane dostosowano dla pacjentów, którzy początkowo mieli negatywne postrzeganie swoich pośladków (wynik <4), ponieważ prawdopodobnie byłaby to główna grupa docelowa terapii. Grupa ta wykazała większą poprawę niż całkowita populacja badana, co sugeruje, że ta podgrupa początkowo niezadowolonych pacjentów jest idealnym profilem, który może najbardziej skorzystać z leczenia.

 

Kontrola wzrokowa zdjęć cyfrowych wykazała widoczną poprawę estetyczną u większości pacjentów. Najlepsze wyniki uzyskano u pacjentów z niższym BMI i u pacjentów, którzy zgłaszali bardziej aktywny tryb życia. Pacjenci w tym badaniu wykazywali efekt liftingu w połączeniu z poprawą fałdów pośladkowych, jak również wzrost ogólnego ujędrnienia pośladków. Sugerujemy zatem, że badane urządzenie stanowi nową alternatywę dla pacjentów poszukujących bardziej napiętych i atletycznie wyglądających pośladków.

 

V. WNIOSKI

Urządzenie Emsculpt okazało się skuteczne i bezpieczne dla nieinwazyjnej poprawy estetycznego wyglądu pośladków. Przyszłe badania powinny koncentrować się na dostarczaniu większej ilości opartych na dowodach metod badawczych do oceny nieinwazyjnych metod leczenia pośladków.

 

PIŚMIENNICTWO

1. The American Society for Aesthetic Plastic Surgery. 2015 Procedural Statistics. https://www.surgery.org/sites/default/files/ASAPS- Stats2015.pdf. Accessed December 14, 2017.

 

2. The American Society for Aesthetic Plastic Surgery. 2016 Procedural Statistics. https://www.surgery.org/sites/default/files/ASAPS- Stats2016.pdf. Accessed December 14, 2017.

 

3. Galloway NTM, El-Galley RES, Sand PK, Appell RA, Russell HW, Carlan SJ. Extracorporeal magnetic innervation therapy for stress urinary incontinence. Urology. 1999;53(6):1108-1111. doi:10.1016/S0090-4295(99)00037-0

 

4. Lin VW, Hsieh C, Hsiao IN, Canfield J. Functional magnetic stimulation of expiratory muscles: a noninvasive and new method for restoring cough. J Appl Physiol Bethesda Md 1985. 1998;84(4):1144- 1150.

 

5. Abulhasan JF, Rumble YLD, Morgan ER, Slatter WH, Grey MJ. Peripheral Electrical and Magnetic Stimulation to Augment Resistance Training. J Funct Morphol Kinesiol. 2016;1(3):328-342. doi:10.3390/jfmk1030328

 

IV. DYSKUSJA

Wyniki pokazują statystycznie istotną pozytywną tendencję we wszystkich mierzonych kryteriach. Sugeruje to, że zabiegi mogą mieć pozytywny wpływ na sposób postrzegania wyglądu pośladków przez pacjentów, ich poziomu pewności siebie i ogólnej satysfakcji.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

https://www.btlestetyka.pl/btl-emsculpt/

 

Regulamin sklepu

Newsletter!
Zostaw nam swojego maila
abyśmy mogli być w kontakcie!
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Polityka prywatności

Regulamin strony

Regulamin sklepu i polityka prywatności

Strona stworzona przez www.socialanimalmarketing.pl